• Što je inventura

  Inventura (engl. stock-taking, njem. Bestandsaufnahme, Inventur) je popis svih sredstava (imovine) i obveza radi usklađivanja stvarnog stanja s knjigovodstvenim stanjem. Inventura se obično provodi u četiri faze:

  1. unošenje stvarnog količinskog stanja u popisne liste (brojenje, mjerenje, vaganje i popisivanje obveza)
  2. upis cijena za sredstva i utvrđivanje vrijednosti u popisnim listama;
  3. upisivanje u popisne liste knjigovodstvenog stanja; i
  4. utvrđivanje inventurnih viškova i manjkova.

  Inventura može biti
  1. redovna i
  2. izvanredna.

  Redovna se obično provodi prije sastavljanja završne bilance stanja ili (ako je tako odlučeno) može se provoditi kontinuirano u toku cijele godine.
  Izvanredna inventura provodi se u slučajevima stečaja ili likvidacije, statusnih promjena (spajanja i/ili razdvajanja i sl.) i u slučaju primopredaje dužnosti odgovornih osoba (najčešće je to djelomična inventura).

  Kao rezultat provedene inventure javljaju se inventurni viškovi i inventurni manjkovi. Inventurni viškovi javljaju se u onim slučajevima kada je stvarno stanje sredstava utvrđeno popisom veće od knjigovodstvenog stanja. Inventurna komisija zadužena za opis u svom izvještaju o izvršenom popisu daje mišljenje o uzrocima viškova i mjerama za njihovo uklanjanje. Knjiže se u korist izvanrednih prihoda. U slučaju inventurnih manjkova stvarno stanje sredstava utvrđeno popisom manje je od knjigovodstvenog stanja.

  Komisija za popis u izvještaju o izvršenom popisu daje mišljenje o uzrocima manjkova te o mjerama za njihovo suzbijanje i uklanjanje. Ukazuje se na objektivne okolnosti pod kojima su nastali manjkovi te propuste odgovornih osoba. Manjkovi se knjiže na teret izvanrednih rashoda ako su nastali iz objektivnih okolnosti. Ako su manjkovi rezultat propusta odgovornih osoba tada se knjiže na teret odgovornih osoba.

  Definicija je preuzeta iz Rječnika bankarstva u izdanju Masmedia.

 • Opis sustava

  Sustav se sastoji od dva ključna dijela:
  1. Mobilnog čitaća
  2. Centralnog sustava

  Centranli sustav čuva i obrađuje sve podatke te se brine o komunikaciji sa mobilnim računala.

  Mobilna računla koriste popisne komisije, koji putem bar koda čitaća očitavaju inventar. Na ovoja način odrada inventure je znatno preciznije i brža te se u realnom vremnu može pratiti napredak na terenu.

 • Funkcionalnost

  Glavne funkcionalnosti sustava su:

  1. Brzo i precizno očitavanje
  2. Centralna i laka obrada podataka
  4. Mogćnost rada više paralelnih popisnih komisija
  5. Siknronizacija podataka između popisnih komisija
  6. Izrada izvještaja
  7. Praćenje statanja ne terenu
  8. Integracija sa vanjskim sustavima

 • Oprema

  Mobilni uređji:
  - Motorola / Honewell

  Centralno računalo sa:
  - Windows operativnim sustavom
  - MySQL ili MS SQL bazom
  - IIS (internet information server)
  - HTTP pristup

  Printer za ispis naljepnica
  - Zebra prineter


 • Dodatno

  Uz postojeće rješenje, u mogućnosti smo Vam ponudti doradu i nadogradnju sustava sukladno Vašim zahtjevima i potrebama. Svakako nam se obratite za više informacija. Rado ćemo se odazvati svakom Vašem upitu.

  
  Kontakt forma

  Slobodno nas kontaktirajte. Na svaki Vaš upit ili zahtjev ćemo odgovoriti.